Giám sát giá tôm tuần 23/10-27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 23/10-27/10

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

25/10

23/10

17/10

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

105000

105000

104000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

110000

110000

109000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

115000

115000

114000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp