Giám sát giá tôm tuần 22-26/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 22-26/01

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

22/01/2018

17/01/2018

15/01/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

105000-110000

105000-110000

107000-110000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

110000-115000

110000-115000

112000-115000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

115000-120000

115000-120000

117000-120000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp