Giám sát giá tôm tuần 22/10-26/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 22/10-26/10

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

24/10/2018

23/10/2018

22/10/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

88000-90000

87000-89000

87000-89000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

93000-95000

92000-94000

92000-94000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

98000-100000

97000-99000

97000-99000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp