Giám sát giá tôm tuần 20/11-24/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 20/11-24/11

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

20/11

17/11

15/11

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

100000-101000

105000-106000

105000-106000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

105000-106000

110000-111000

110000-111000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

110000-111000

115000-116000

115000-116000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp