Giám sát giá tôm tuần 2/7-6/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 2/7-6/7

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

04/07/2018

02/07/2018

29/06/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

75000

75000

74000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

80000

80000

79000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

85000

85000

84000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp