Giám sát giá tôm tuần 18/9-22/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 18/9-22/9

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

19/09

15/09

08/09

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

105000-107000

102000-105000

102000-105000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

110000-112000

107000-110000

107000-110000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

115000-117000

112000-115000

112000-115000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp