Giám sát giá tôm tuần 18/8-24/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 18/8-24/8/2017

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

23/08

22/08

Tuần 14/8-19/8

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

90000-92000

90000-95000

96500

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

95000-97000

95000-100000

101000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

100000-102000

100000-105000

106500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp