Giám sát giá tôm tuần 18/6-22/6
 

Giám sát giá tôm tuần 18/6-22/6

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

73000-75000

74000

74000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

78000-80000

79000

79000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

83000-85000

84000

84000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp