Giám sát giá tôm tuần 18-22/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 18-22/12

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

20/12

18/12

15/12

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

106000-107000

106000-107000

104000-105000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

112000-113000

112000-113000

109000-110000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

116000-117000

116000-117000

114000-115000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp