Giám sát giá tôm tuần 16/4-20/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 16/4-20/4

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

10/04/2018

09/04/2018

06/04/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

88000-90000

88000-92000

88000-92000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

93000-95000

93000-97000

93000-97000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

98000-100000

98000-102000

98000-102000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp