Giám sát giá tôm tuần 16/10-20/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 16/10-20/10

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

17/10

16/10

10/10

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

104000

104000

104000-106000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

109000

109000

109000-111000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

114000

116000

114000-116000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp