Giám sát giá tôm tuần 12/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 12/4-18/4/2017

Giá tôm thẻ cỡ 40-100 con/kg và tôm sú 20-30 con/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

 

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

17/04

112.000-115.000

107.000-110.000

102.000-105.000

14/04

113.000-115.000

108.000-110.000

103.000-105.000

10/04

113.000-115.000

108.000-110.000

103.000-105.000

08/04

113.000-115.000

108.000-110.000

103.000-105.000

07/04

118.000-123.000

113.000-118.000

108.000-113.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp