Giám sát giá tôm tuần 11/6-15/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 11/6-15/6

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

13/06/2018

12/06/2018

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

73000-74000

73000-74000

73000-74000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

78000-79000

78000-79000

78000-79000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

83000-84000

83000-84000

83000-84000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp