Giám sát giá tôm tuần 11/5 – 18/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 11/5 – 18/5/2017

Giá tôm thẻ cỡ 40-100 con/kg và tôm sú 20-30 con/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

 

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

16/05

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

12/05

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

08/05

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

05/05

105.000-108.000

100.000-103.000

95.000-98.000

04/05

105.000-108.000

100.000-103.000

95.000-98.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp