Giám sát giá tôm tuần 11/3-15/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 11/3-15/3

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

13/3/2019

12/3/2019

11/3/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

85000-86000

85000-86000

85000-86000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

90000-91000

90000-91000

90000-91000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

95000-96000

95000-96000

95000-96000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp