Giám sát giá tôm tuần 1/10-5/10
 

Giám sát giá tôm tuần 1/10-5/10

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

3/10/2018

2/10/2018

1/10/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

88000-90000

88000-90000

88000-90000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

93000-95000

93000-95000

93000-95000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

98000-100000

98000-100000

98000-100000