Giám sát giá tôm tuần 04/06-08/06
 

Giám sát giá tôm tuần 04/06-08/06

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

29/05/2018

28/05/2018

25/05/2018

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

68000-70000

68000-70000

68000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

73000-75000

73000-75000

73000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

68000-70000

68000-70000

68000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp