Giám sát giá tôm tuần 02/01-05/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tôm tuần 02/01-05/01

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

03/01

29/12

27/12

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

107000-110000

105000-106000

105000-106000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

112000-115000

110000-111000

110000-111000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

117000-120000

115000-116000

115000-116000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp