Giám sát giá tiêu tuần 9/4-13/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 9/4-13/4

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 22/3-28/3

Tuần 28/3-04/4

Tuần 05/4-11/4

Đắk Lắk

51,000-53,000

53,000-55,000

55,000-56,000

Đắk Nông

51,000-53,000

53,000-55,000

54,000-57,000

Phú Yên

52,000-54,000

54,000-55,000

54,000-57,000

Gia Lai

50,000-53,000

53,000-54,000

53,000-56,000

Bà Rịa – VT

54,000-55,000

55,000-56,000

56,000-58,000

Bình Phước

53,000-54,000

54,000-55,000

54,000-57,000

Đồng Nai

51,000-53,000

53,000-54,000

53,000-56,000

 

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 22/3-28/3

Tuần 28/3-04/4

Tuần 05/4-11/4

Thanh Cao - Chư sê

54,500-57,000

53,500-54,500

55,000-57,500

Maseco - Chư sê

54,500-57,000

53,500-54,500

55,000-57,500

DK CN - Chư sê

54,000-56,500

53,000-54,000

54,500-57,000

HH - Chư sê

54,000-56,500

53,000-54,000

54,500-57,000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp