Giám sát giá tiêu tuần 8/4-12/4
 

Giám sát giá tiêu tuần 8/4-12/4

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 21/3-27/3, 28/3-3/4, 4/4-10/4 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 21/3-27/3

Tuần 28/3-3/4

Tuần 4/4-10/4

Đắk Lắk

45-45,5

45

45

Đắk Nông

45-45,5

44,5

44,5

Phú Yên

45-45,5

45

45

Gia Lai

45-45,5

44-44,5

44-44,5

Bà Rịa – VT

46-47

46

46

Bình Phước

45-45,5

44,5

44,5

Đồng Nai

44-44,5

43,5-44

43-43,5

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 21/3-27/3

Tuần 28/3-3/4

Tuần 4/4-10/4

Thanh Cao - Chư sê

45,5

43,5-44,5

43,5

Maseco - Chư sê

45,5

43,5-44,5

43,5

DK CN - Chư sê

45

43-44

43

HH - Chư sê

45

43-44

43

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp