Giám sát giá tiêu tuần 7/5-11/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 7/5-11/5

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 19/4-26/4

Tuần 26/4-02/5

Tuần 03/5-09/5

Đắk Lắk

59-60

61-62

58-60

Đắk Nông

60-61

62-63

59-61

Phú Yên

60-61

62-63

60-61

Gia Lai

59-60

61-62

57-60

Bà Rịa – VT

62-63

64-65

61-65

Bình Phước

60-61

62-63

60-62

Đồng Nai

59-60

61-62

58-60

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 19/4-25/4

Tuần 26/4-02/5

Tuần 03/5-09/5

Thanh Cao - Chư sê

60,5 - 61,5

61-62

59-63

Maseco - Chư sê

60,5 - 61,5

61-62

59-63

DK CN - Chư sê

60-61

60,5-61,5

58,5-62,5

HH - Chư sê

60-61

60,5-61,5

58,5-62,5

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp