Giám sát giá tiêu tuần 7/1-11/1
 

Giám sát giá tiêu tuần 7/1-11/1

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 13/12-19/12, 20/12-26/12, 27/12-2/1 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 20/12-26/12

Tuần 26/12-2/1

Tuần 3/1-9/1

Đắk Lắk

53

53

50-52

Đắk Nông

53

53

50-52

Phú Yên

53

53

50-52

Gia Lai

52

52

50-51

Bà Rịa – VT

53-54

53-54

51-52

Bình Phước

53

53

55-52

Đồng Nai

52

52

50-52

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 20/12-26/12

Tuần 26/12-2/1

Tuần 3/1-9/1

Thanh Cao - Chư sê

54-55

52.5-54

50.5-51.5

Maseco - Chư sê

54-55

52.5-54

50.5-51.5

DK CN - Chư sê

53.5-54.5

52-53.5

50-51

HH - Chư sê

53.5-54.5

52-53.5

50-51

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp