Giám sát giá tiêu tuần 6/5-10/5
 

Giám sát giá tiêu tuần 6/5-10/5

Xu hướng giá hạt tiêu theo tuần (ngàn đồng/kg)

Địa Phương

Tuần 11/4-17/4

Tuần 18/4-24/4

Tuần 2/5-8/5

Đắk Lắk

45

45

45

Đắk Nông

44,5

44,5

44,5

Phú Yên

45

45

45

Gia Lai

44

44

44

Bà Rịa – VT

46

46

46

Bình Phước

44,5

44,5

44,5

Đồng Nai

43

43

43

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 11/4-17/4

Tuần 18/4-24/4

Tuần 2/5-8/5

Thanh Cao - Chư sê

43,5

43,5

43,5-44

Maseco - Chư sê

43,5

43,5

43,5-44

DK CN - Chư sê

43

43

43-43,5

HH - Chư sê

43

43

4343,5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp