Giám sát giá tiêu tuần 5/8-9/8/2019
 

Giám sát giá tiêu tuần 5/8-9/8/2019

Xu hướng giá hạt tiêu theo tuần (ngàn đồng/kg)

Địa Phương

Tuần 18/7-24/7

Tuần 25/7-31/7

Tuần 1/8-7/8

Đắk Lắk

45

44,5

44,5-44

Đắk Nông

45

44,5

44,5-44

Phú Yên

45

44,5

44,5-44

Gia Lai

44-44,5

43,5

43,5-43

Bà Rịa – VT

46

45,5

45

Bình Phước

45

44,5

44,5-44

Đồng Nai

44

43

43-42,5

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 18/7-24/7

Tuần 25/7-31/7

Tuần 1/8-7/8

Thanh Cao - Chư sê

45-45,5

44,5

44,5-43.5

Maseco - Chư sê

45-45,5

44,5

44,5-43,5

DK CN - Chư sê

44,5-45

44

44-43

HH - Chư sê

44,5-45

44

44-43

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp