Giám sát giá tiêu tuần 5/11-9/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 5/11-9/11

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 11/10-17/10, 18/10-24/10, 25/10-31/10 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 18/10-24/10

Tuần 25/10-31/10

Tuần 1/11-7/11

Đắk Lắk

53-54

58-60

58-59

Đắk Nông

53-54

58-60

58-59

Phú Yên

54-55

58-60

58-59

Gia Lai

53-54

57-59

57-58

Bà Rịa – VT

55-57

59-61

59-61

Bình Phước

54-55

58-60

58-60

Đồng Nai

53-54

57-58

57-58

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 18/10-24/10

Tuần 25/10-31/10

Tuần 1/11-7/11

Thanh Cao - Chư sê

59.5-60

59.5-60

57-58

Maseco - Chư sê

59.5-60

59.5-60

57-58

DK CN - Chư sê

59-59.5

59-59.5

56.5-57.5

HH - Chư sê

59-59.5

59-59.5

56.5-57.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp