Giám sát giá tiêu tuần 4/3-8/3
 

Giám sát giá tiêu tuần 4/3-8/3

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 14/2-20/2, 21/2-27/2, 28/2-6/3 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 14/2-20/2

Tuần 21/2-27/2

Tuần 28/2-6/3

Đắk Lắk

44-45

43-44

42-43

Đắk Nông

44-45

44-45

43-44

Phú Yên

45-46

43-44

43-44

Gia Lai

44-45

43-44

42,5-43

Bà Rịa – VT

46-46,5

45

44-44,5

Bình Phước

45-46

44-45

43-44

Đồng Nai

43-44

42-43

42-42,5

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 14/2-20/2

Tuần 21/2-27/2

Tuần 28/2-6/3

Thanh Cao - Chư sê

45-46

42.5-44

40.5-43.5

Maseco - Chư sê

45-46

42.5-44

40.5-43.5

DK CN - Chư sê

44-44.5

42-43.5

40-43

HH - Chư sê

44-44.5

42-43.5

40-43

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp