Giám sát giá tiêu tuần 31/12-4/1
 

Giám sát giá tiêu tuần 31/12-4/1

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 13/12-19/12, 20/12-26/12, 27/12-2/1 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 13/12-19/12

Tuần 20/12-26/12

Tuần 26/12-2/1

Đắk Lắk

53-54

53

53

Đắk Nông

53-54

53

53

Phú Yên

53-54

53

53

Gia Lai

52-53

52

52

Bà Rịa – VT

53-55

53-54

53-54

Bình Phước

53-54

53

53

Đồng Nai

52-53

52

52

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 13/12-19/12

Tuần 20/12-26/12

Tuần 27/12-2/1

Thanh Cao - Chư sê

54-55

54-55

52.5-54

Maseco - Chư sê

54-55

54-55

52.5-54

DK CN - Chư sê

53.5-54.5

53.5-54.5

52-53.5

HH - Chư sê

53.5-54.5

53.5-54.5

52-53.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp