Giám sát giá tiêu tuần 31/10-06/11
 

Giám sát giá tiêu tuần 31/10-06/11

Xu hướng giá hạt tiêu theo tuần (ngàn đồng/kg)

Địa phương

Tuần 17/10-23/10

Tuần 24/10-30/10

Tuần 31/10-6/11

Đắk Lắk

40,5

40,5

40,5

Đắk Nông

40,5

40,5

40,5

Phú Yên

40,5

40,5

40,5

Gia Lai

40

39

39

Bà Rịa – Vũng Tàu

42

42

41,5

Bình Phước

41

41

40,5

Đồng Nai

40

39

38,5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 17/10-23/10

Tuần 24/10-30/10

Tuần 31/10-6/11

Thanh Cao - Chư sê

42

40,5

41

Maseco - Chư sê

42

40,5

41

DK CN - Chư sê

41,5

40

40,5

HH - Chư sê

41,5

40

40,5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp