Giám sát giá tiêu tuần 30/7-3/8
 

Giám sát giá tiêu tuần 30/7-3/8

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 05/7-11/7, tuần 13/7-18/7 và tuần 19/7-25/7, ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 05/7-11/7

Tuần 13/7-18/7

Tuần 19/7-25/7

Đắk Lắk

52-53

52-53

51-52

Đắk Nông

53-54

53-54

52-54

Phú Yên

52-53

52-53

51-53

Gia Lai

51-52

51-53

51-52

Bà Rịa – VT

54-55

54-56

54-55

Bình Phước

53-54

53-55

52-54

Đồng Nai

52-53

52-54

52-53

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 05/7-11/7

Tuần 13/7-18/7

Tuần 19/7-25/7

Thanh Cao - Chư sê

52-53

52-53

52-53

Maseco - Chư sê

52-53

52-53

52-53

DK CN - Chư sê

51.5-52.5

51-52.5

51-52.5

HH - Chư sê

51.5-52.5

51-52.5

51-52.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp