Giám sát giá tiêu tuần 3/6-7/6
 

Giám sát giá tiêu tuần 3/6-7/6

Xu hướng giá hạt tiêu theo tuần (ngàn đồng/kg)

Địa Phương

Tuần 16/5-22/5

Tuần 23/5-29/5

Tuần 30/5-5/6

Đắk Lắk

44

44

44

Đắk Nông

44

44

44

Phú Yên

44

44

44

Gia Lai

43

43

43

Bà Rịa – VT

45

45

45

Bình Phước

44

44

44

Đồng Nai

43

43

43

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 16/5-22/5

Tuần 23/5-29/5

Tuần 30/5-5/6

Thanh Cao - Chư sê

43-43,5

43-43,5

44,5-45

Maseco - Chư sê

43-43,5

43-43,5

44,5-45

DK CN - Chư sê

43

43

44-44,5

HH - Chư sê

43

43

44-44,5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp