Giám sát giá tiêu tuần 29/10-2/11
 

Giám sát giá tiêu tuần 29/10-2/11

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 11/10-17/10, 18/10-24/10, 25/10-31/10 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 11/10-17/10

Tuần 18/10-24/10

Tuần 25/10-31/10

Đắk Lắk

53-54

53-54

58-60

Đắk Nông

53-54

53-54

58-60

Phú Yên

54-55

54-55

58-60

Gia Lai

53-54

53-54

57-59

Bà Rịa – VT

55-56

55-57

59-61

Bình Phước

54-55

54-55

58-60

Đồng Nai

53-54

53-54

57-58

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 11/10-17/10

Tuần 18/10-24/10

Tuần 25/10-31/10

Thanh Cao - Chư sê

54.5-56

54-55.5

59.5-60

Maseco - Chư sê

54.5-56

54-55.5

59.5-60

DK CN - Chư sê

54-55.5

54.5-55

59-59.5

HH - Chư sê

54-55.5

54.5-55

59-59.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp