Giám sát giá tiêu tuần 29/01-02/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 29/01-02/02

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

25/01

26/01

29/01

30/01

31/01

Đắk Lắk

62

62

62

63

63

Đắk Nông

63

63

63

64

64

Phú Yên

63

63

63

64

64

Gia Lai

62

62

62

63

63

Bà Rịa – VT

64

64

64

65

65

Bình Phước

63

63

63

64

64

Đồng Nai

63

63

63

64

64

 

 

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

25/01

26/01

29/01

30/01

31/01

Thanh Cao - Chư sê

62

62

62

62

62

Maseco - Chư sê

61

61

61

61

61

DK CN - Chư sê

61

61

61

61

61

HH - Chư sê

61

61

61

61

61

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp