Giám sát giá tiêu tuần 28/5-1/6
 

Giám sát giá tiêu tuần 28/5-1/6

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 10/5-16/5

Tuần 17/5-23/5

Tuần 24/5-30/5

Đắk Lắk

59-60

57-59

57-59

Đắk Nông

59-60

58-59

58-59

Phú Yên

59-60

58-59

58-59

Gia Lai

57-58

57-58

57-58

Bà Rịa – VT

59-60

59-60

59-61

Bình Phước

58-59

58-59

58-59

Đồng Nai

57-58

57-58

57-58

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 03/5-09/5

Tuần 10/5-16/5

Tuần 18/5-23/5

Thanh Cao - Chư sê

59-63

58,5-59

58-58,5

Maseco - Chư sê

59-63

58,5-59

58-58,5

DK CN - Chư sê

58,5-62,5

58-58,5

57-57,5

HH - Chư sê

58,5-62,5

58-58,5

57-57,5

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp