Giám sát giá tiêu tuần 26/11-30/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 26/11-30/11

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 8/11-14/11, 15/11-21/11, 22/11-28/11 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 8/11-14/11

Tuần 15/11-21/11

Tuần 22/11-28/11

Đắk Lắk

56-57

56-57

55-56

Đắk Nông

56-57

56-57

55-56

Phú Yên

57-58

57-58

55-57

Gia Lai

56-57

56-57

55-56

Bà Rịa – VT

58-59

58-59

57-58

Bình Phước

57-58

57-58

56-57

Đồng Nai

56-57

56-57

56-57

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 8/11-14/11

Tuần 15/11-21/11

Tuần 22/11-28/11

Thanh Cao - Chư sê

56.5-58.5

56.5-58

55-57

Maseco - Chư sê

56.5-58.5

56.5-58

55-57

DK CN - Chư sê

56-58

56-57.5

54.5-56.5

HH - Chư sê

56-58

56-57.5

54.5-56.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp