Giám sát giá tiêu tuần 25/3-29/3
 

Giám sát giá tiêu tuần 25/3-29/3

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 7/3-13/3, 14/3-20/3, 21/3-27/3 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 7/3-13/3

Tuần 14/3-20/3

Tuần 21/3-27/3

Đắk Lắk

43-43,5

43,5-45,5

45-45,5

Đắk Nông

44-44,5

44,5-45,5

45-45,5

Phú Yên

44-44,5

44,5-45,5

45-45,5

Gia Lai

43-44

44-45,5

45-45,5

Bà Rịa – VT

44,5-45

45-46

46-47

Bình Phước

43-44

44-45

45-45,5

Đồng Nai

42,5-43

43-44,5

44-44,5

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 7/3-13/3

Tuần 14/3-20/3

Tuần 21/3-27/3

Thanh Cao - Chư sê

44,5-45,5

45,5

45,5

Maseco - Chư sê

44,5-45,5

45,5

45,5

DK CN - Chư sê

44-45

45

45

HH - Chư sê

44-45

45

45

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp