Giám sát giá tiêu tuần 25-29/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 25-29/12

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

21/12

22/12

25/12

26/12

27/12

Đắk Lắk

73

72

72

72

72

Đắk Nông

74

73

73

73

73

Phú Yên

74

73

73

73

73

Gia Lai

73

72

72

72

72

Bà Rịa – VT

76

75

75

75

75

Bình Phước

75

74

74

74

74

Đồng Nai

74

73

73

73

73

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

21/12

22/12

25/12

26/12

27/12

Thanh Cao - Chư sê

74

73

73

73

73

Maseco - Chư sê

73

72

72

72

72

DK CN - Chư sê

73

72

72

72

72

HH - Chư sê

73

72

72

72

72

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp