Giám sát giá tiêu tuần 25/2-1/3
 

Giám sát giá tiêu tuần 25/2-1/3

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 7/2-13/2, 14/2-20/2, 21/2-27/2 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 7/2-13/2

Tuần 14/2-20/2

Tuần 21/2-27/2

Đắk Lắk

45

44-45

43-44

Đắk Nông

45

44-45

44-45

Phú Yên

46

45-46

43-44

Gia Lai

45

44-45

43-44

Bà Rịa – VT

47-48

46-46,5

45

Bình Phước

46-47

45-46

44-45

Đồng Nai

45

43-44

42-43

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 7/2-13/2

Tuần 14/2-20/2

Tuần 21/2-27/2

Thanh Cao - Chư sê

45-46.5

45-46

42.5-44

Maseco - Chư sê

45-46.5

45-46

42.5-44

DK CN - Chư sê

44.5-46

44-44.5

42-43.5

HH - Chư sê

44.5-46

44-44.5

42-43.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp