Giám sát giá tiêu tuần 24/9-28/9
 

Giám sát giá tiêu tuần 24/9-28/9

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 6/9-12/9, tuần 13/9-19/9, tuần 20/9-26/9 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 6/9-12/9

Tuần 13/9-19/9

Tuần 20/9-26/9

Đắk Lắk

47-48

48-49

49-50

Đắk Nông

47-48

48-49

49-50

Phú Yên

47-48

48-49

49-50

Gia Lai

47-48

48-49

49-50

Bà Rịa – VT

49-50

50-51

50-52

Bình Phước

48-49

49-50

50-51

Đồng Nai

47-48

48-49

49-50

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 6/9-12/9

Tuần 13/9-19/9

Tuần 20/9-26/9

Thanh Cao - Chư sê

48-48.5

48-50

50-51

Maseco - Chư sê

48-48.5

48-50

50-51

DK CN - Chư sê

47.5-48

47.5-49.5

50-50.5

HH - Chư sê

47.5-48

47.5-49.5

50-50.5

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp