Giám sát giá tiêu tuần 24/7-28/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 24/7-28/7/2017

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

29/06

30/06

03/07

04/07

05/07

Đắk Lắk

76

76

76

76

76

Đắk Nông

77

77

77

77

77

Phú Yên

77

77

77

77

77

Gia Lai

76

76

76

76

76

Bà Rịa – VT

79

79

79

79

79

Bình Phước

78

78

78

78

78

Đồng Nai

77

77

77

77

77

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

29/06

30/06

03/07

04/07

05/07

Thanh Cao - Chư sê

77

77

77

77

77

Maseco - Chư sê

76

76

76

76

76

DK CN - Chư sê

76

76

76

76

76

HH - Chư sê

76

76

76

76

76

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp