Giám sát giá tiêu tuần 24/12-28/12
 

Giám sát giá tiêu tuần 24/12-28/12

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 6/12-12/12, 13/12-19/12, 20/12-26/12 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 6/12-12/12

Tuần 13/12-19/12

Tuần 20/12-26/12

Đắk Lắk

53-54

53-54

53

Đắk Nông

53-54

53-54

53

Phú Yên

53-54

53-54

53

Gia Lai

52-53

52-53

52

Bà Rịa – VT

54-56

53-55

53-54

Bình Phước

53-54

53-54

53

Đồng Nai

52-53

52-53

52

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 6/12-12/12

Tuần 13/12-19/12

Tuần 20/12-26/12

Thanh Cao - Chư sê

54-56.5

54-55

54-55

Maseco - Chư sê

54-56.5

54-55

54-55

DK CN - Chư sê

53.5-56

53.5-54.5

53.5-54.5

HH - Chư sê

53.5-56

53.5-54.5

53.5-54.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp