Giám sát giá tiêu tuần 23/4-27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 23/4-27/4

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 05/4-11/4

Tuần 12/4-18/4

Tuần 19/4-26/4

Đắk Lắk

55 - 56

56- 58

59-60

Đắk Nông

54 - 57

56 - 58

60-61

Phú Yên

54 - 57

57 - 59

60-61

Gia Lai

53 - 56

55- 57

59-60

Bà Rịa – VT

56 - 58

58 - 60

62-63

Bình Phước

54 - 57

57 - 59

60-61

Đồng Nai

53 - 56

55 - 57

59-60

 

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 05/4-11/4

Tuần 12/4-18/4

Tuần 19/4-25/4

Thanh Cao - Chư sê

55 - 57,5

57,5 – 59,5

60,5 - 61,5

Maseco - Chư sê

55 - 57,5

57,5 – 59,5

60,5 - 61,5

DK CN - Chư sê

54,5 - 57

57 - 59

60-61

HH - Chư sê

54,5 - 57

57 - 59

60-61

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp