Giám sát giá tiêu tuần 23/10-27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 23/10-27/10

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

19/10

20/10

23/10

24/10

25/10

Đắk Lắk

76

77

77

77

78

Đắk Nông

77

78

78

78

79

Phú Yên

77

78

78

78

79

Gia Lai

76

77

77

77

78

Bà Rịa – VT

79

80

80

80

81

Bình Phước

78

79

79

79

80

Đồng Nai

77

78

78

78

79

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

19/10

20/10

23/10

24/10

25/10

Thanh Cao - Chư sê

77

78

78

78

79

Maseco - Chư sê

76

77

77

77

78

DK CN - Chư sê

76

77

77

77

78

HH - Chư sê

76

77

77

77

78

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp