Giám sát giá tiêu tuần 22/5 – 26/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 22/5 – 26/5/2017

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá thu mua tiêu đen xô tại một số thị trường

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

18/05

19/05

22/05

23/05

24/05

Đắk Lắk

81

81

82

83

81

Đắk Nông

82

82

83

84

82

Phú Yên

82

82

83

84

82

Gia Lai

81

81

82

83

81

Bà Rịa – VT

84

84

85

86

84

Bình Phước

83

83

84

85

83

Đồng Nai

82

82

83

83

82

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

18/05

19/05

22/05

23/05

24/05

Thanh Cao - Chư sê

82

82

83

84

82

Maseco - Chư sê

81

81

82

83

81

DK CN - Chư sê

81

81

82

83

81

HH - Chư sê

81

81

82

83

81

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ) trong tuần, rupee/tạ)

Ngày

18/05

19/05

22/05

23/05

24/05

Giá

53.667

53.378

53.378

52.000

52.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp