Giám sát giá tiêu tuần 22-26/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 22-26/01

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

18/01

19/01

22/01

23/01

24/01

Đắk Lắk

62

62

62

63

62

Đắk Nông

63

63

63

64

63

Phú Yên

63

63

63

64

63

Gia Lai

62

62

62

63

62

Bà Rịa – VT

64

64

64

65

64

Bình Phước

63

63

63

65

63

Đồng Nai

63

63

63

64

63

 

 

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

18/01

19/01

22/01

23/01

24/01

Thanh Cao - Chư sê

62

62

62

63

62

Maseco - Chư sê

61

61

61

62

61

DK CN - Chư sê

61

61

61

62

61

HH - Chư sê

61

61

61

62

61

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp