Giám sát giá tiêu tuần 22/10-26/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 22/10-26/10

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 4/10-10/10, 11/10-17/10, 18/10-24/10 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 4/10-10/10

Tuần 11/10-17/10

Tuần 18/10-24/10

Đắk Lắk

51-52

53-54

53-54

Đắk Nông

51-52

53-54

53-54

Phú Yên

52-53

54-55

54-55

Gia Lai

51-52

53-54

53-54

Bà Rịa – VT

53-54

55-56

55-57

Bình Phước

52-53

54-55

54-55

Đồng Nai

51-52

53-54

53-54

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 4/10-10/10

Tuần 11/10-17/10

Tuần 11/10-17/10

Thanh Cao - Chư sê

51.5-53.5

54.5-56

54-55.5

Maseco - Chư sê

51.5-53.5

54.5-56

54-55.5

DK CN - Chư sê

51-53

54-55.5

54.5-55

HH - Chư sê

51-53

54-55.5

54.5-55

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp