Giám sát giá tiêu tuần 21/1-25/1
 

Giám sát giá tiêu tuần 21/1-25/1

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 3/1-9/1, 10/1-16/1, 17/1-23/1 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 3/1-9/1

Tuần 10/1-16/1

Tuần 17/1-23/1

Đắk Lắk

50-52

49-50

49-50

Đắk Nông

50-52

49-50

49-50

Phú Yên

50-52

49-50

49-50

Gia Lai

50-51

48-49

48-49

Bà Rịa – VT

51-52

50-51

50-51

Bình Phước

51-52

50-51

50-51

Đồng Nai

50-52

48-49

48-49

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 3/1-9/1

Tuần 10/1-16/1

Tuần 17/1-23/1

Thanh Cao - Chư sê

50.5-51.5

48.5-49.5

48-48.5

Maseco - Chư sê

50.5-51.5

48.5-49.5

48-48.5

DK CN - Chư sê

50-51

48-49

47.5-48

HH - Chư sê

50-51

48-49

47.5-48

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp