Giám sát giá tiêu tuần 20/5-24/5
 

Giám sát giá tiêu tuần 20/5-24/5

Xu hướng giá hạt tiêu theo tuần (ngàn đồng/kg)

Địa Phương

Tuần 9/5-15/5

Tuần 16/5-22/5

Tuần 23/5-29/5

Đắk Lắk

44

44

44

Đắk Nông

44

44

44

Phú Yên

44

44

44

Gia Lai

43

43

43

Bà Rịa – VT

45

45

45

Bình Phước

44

44

44

Đồng Nai

43

43

43

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 9/5-15/5

Tuần 16/5-22/5

Tuần 23/5-29/5

Thanh Cao - Chư sê

43-43,5

43-43,5

43-43,5

Maseco - Chư sê

43-43,5

43-43,5

43-43,5

DK CN - Chư sê

43

43

43

HH - Chư sê

43

43

43

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp