Giám sát giá tiêu tuần 20/3-24/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 20/3-24/3/2017

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá thu mua tiêu đen xô tại một số thị trường

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

20/3

21/3

22/3

23/3

24/3

Đắk Lắk

105

108

109

107

107

Đắk Nông

106

109

110

108

108

Phú Yên

106

109

110

108

108

Gia Lai

105

108

109

107

107

Bà Rịa – VT

107

110

111

109

109

Bình Phước

106

109

110

108

108

Đồng Nai

105

108

109

107

107

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

20/3

21/3

22/3

23/3

24/3

Thanh Cao - Chư sê

106

109

110

108

108

Maseco - Chư sê

105

108

109

107

107

DK CN - Chư sê

105

108

109

107

107

HH - Chư sê

105

108

109

107

107

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ) trong tuần, rupee/tạ

Ngày

20/3

21/3

22/3

23/3

24/3

Giá

62.844

62.220

62.333

62.110

62.080

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp