Giám sát giá tiêu tuần 20/2-24/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 20/2-24/2/2017

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá thu mua tiêu đen xô tại một số thị trường

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.