Giám sát giá tiêu tuần 20/2-24/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 20/2-24/2/2017

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá thu mua tiêu đen xô tại một số thị trường

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

20/02

21/02

22/02

23/02

24/02

Đắk Lắk

114

111

109

109

110

Đắk Nông

115

112

110

110

111

Phú Yên

115

112

110

110

111

Gia Lai

114

111

109

109

110

Bà Rịa – VT

116

113

111

111

112

Bình Phước

115

112

110

110

111

Đồng Nai

114

111

109

109

110

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

20/02

21/02

22/02

23/02

24/02

Thanh Cao - Chư sê

115

112

110

110

111

Maseco - Chư sê

114

111

109

109

110

DK CN - Chư sê

114

111

109

109

110

HH - Chư sê

114

111

109

109

110

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ) trong tuần, rupee/tạ

Ngày

17/02

20/02

21/02

22/02

23/02

Giá

62570

62338

62525

62709

63000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp