Giám sát giá tiêu tuần 20/11-24/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 20/11-24/11

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

16/11

17/11

20/11

21/11

22/11

Đắk Lắk

74

74

76

76

76

Đắk Nông

75

75

77

77

77

Phú Yên

75

75

77

77

77

Gia Lai

74

74

76

76

76

Bà Rịa – VT

77

77

79

79

79

Bình Phước

76

76

78

78

78

Đồng Nai

75

75

77

77

77

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

16/11

17/11

20/11

21/11

22/11

Thanh Cao - Chư sê

75

75

77

77

77

Maseco - Chư sê

74

74

76

76

76

DK CN - Chư sê

74

74

76

76

76

HH - Chư sê

74

74

76

76

76

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp